Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ Worldwide Initiatives (C'S Store)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie “Pracy konkursowej”, tj wstawienie zdjęcia lub stworzenie treści.

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma Worldwide Initiatives Cecylia Toczyska, z siedzibą przy ul. Ks. Brzóski 74, 08-110 Siedlce, NIP:8212535514 zwana dalej „Organizator Konkursu”.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (adres URL: https://www.facebook.com/consciousfashionworldwide/) oraz Instagram (konto: @csstore_official).

4. Konkurs trwa od 22.04.2021 do 27.04.2021 włącznie. Spośród zgłoszeń przesłanych w tym terminie zostaną wybrani Zwycięzcy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które od momentu ogłoszenia Konkursu wyślą zadanie konkursowe.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozdania nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami".

2. Aby przystąpić do Konkursu należy:

- Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

- Zamieścić swoją Pracę konkursową w wybranym serwisie (Facebook lub Instagram).

3. Zadaniem postawionym przed Uczestnikami Konkursu (tj. Pracą konkursową) jest stworzenie treści lub przesłanie zdjęcia przedstawiajacego, jak Uczestnik konkursu dba o planetę Ziemię.

4. Post konkursowy będzie dostępny w dwóch serwisach – Facebook i Instagram – i to od Uczestnika zależy, pod którym z nich zamieści swoją Pracę konkursową (może opublikować ją w obu serwisach).

- W serwisie Facebook należy Pracę konkursową (zdjęcie lub treść) wstawić w formie komentarza pod postem konkursowym.

- Wybierając serwis Instagram należy umieścić zdjęcie z oznaczeniem na zdjęciu profilu C'S Store: @csstore_official oraz w swoim poście napisać treść.

5. Każdy z Uczestników Konkursu może umieścić jedną Pracę konkursową w danym serwisie. Oznacza to, że Uczestnik może umieścić swoją Pracę konkursową (o tej samej lub innej treści) w dwóch serwisach – maksymalnie jeden komentarz w serwisie Facebook oraz jedna Praca w serwisie Instagram.

6. Umieszczając swoją pracę Uczestnik oświadcza i potwierdza, że treść/Praca zgłoszona do Konkursu jest jego własnością i została wymyślona i wykonana przez niego samego.

7. Nagrodzone zostaną 4 prace w pełni odpowiadające na postawione zadanie.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 29.04.2021 r.

9. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzcy mają do 02.05.2021 roku obowiązek skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook lub Instagram. W przypadku braku kontaktu w wyznaczonym terminie nagroda przepada.

§ 4. NAGRODY

1. W ramach Konkursu Moderatorzy wyłonią 4ch Laureatów - nagrodę główną i trzy wyróżnienia.

- Zwycięska Praca konkursowa - nagroda główna w postaci koszulki z bawełny organicznej (wybór koszulki należy do Zwycięzcy)– w wiadomości do Organizatora Konkursu musi podać wybrany przez siebie model spośród dostępnych na stanie w sklepie c-sstore.com.

- 3 wyróżnione prace– otrzymają indywidualne rabaty -50% na zakup jednego, dowolnego produktu dostępnego na c-sstore.com. Czas na wykorzystanie rabatu – do dnia 31.05.2021. Rabat ten nie łączy się z innymi promocjami.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

2. Organizator Konkursu ponosi koszty wysyłki nagród przyznanych w Konkursie, jednakże jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Zgłoszenie treści do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Polecane

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel